Baki ş., Nəsimi r. Tbilisi pr., 3007 məhəllə
+012 555 06 09
info@mpm.az

Author: admin

Stressin orqanizmə təsiri

Yuxu rejimi pozular Stress , yuxu rejimini tarazlayan serotonin və melatonin hormonlarına təsiri yuxusuzluq problemi yarada bilər. Yuxusuz qalmaq da baş ağrısı , təzyiq balanssızlığı , həzm problemləri və immunitet sisteminin zəifləməsi kimi semptomlarla həyatınızda çətinliklər törədə bilər. Nə etməli? Yatmadan əvvəl bitki çayları için . Saat 19.00 ‘ dan sonra yemək yeməyin. Qəhvə və kola kimi kafein ehtiva edən və xəbərdarlıqçı xüsusiyyəti olan içkilər…
Read more

Kiçik motor bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi

” Kiçik motor bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi” Əl hərəkəti funksiyalarının pozulma dərəcesinin,artikulyator motorikanın pozulması ilə mütəbasib olması,uşaq serebral iflici zamanı ümumi motorika ilə nitq motorikası arasındakı birbaşa əlaqəni göstərir.Əl hərəkətləri ilə nitqin əlaqəsi hələ 1928 -ci ildə Bexterev tərəfindən qeyd edilmişdir.1973 – cü ildə Koltsova tərəfindən keçirilmiş xüsusi tədqiqatlar bir daha təsdiq etmişdir ki,əl hərəkətləri inkişafını tezləşdirir.Bu nəticə loqopedik işi kiçik motorikanın inkişafı ilə birlikdə aparmağın vacibliyini göstərir. Əsasən kiçik motorika üzrə işə aiddir: 1)Barmaqların yumruğa yığılıb açılması 2)Bükülmüş barmagların növbğ ilğ açılması 3)Kiçik,böyük mozaikada müxtəlif naxış ya şəkillərin yığılması 4)Plastilinlə müxtəlif əşyaların…
Read more

Педагогический подход к реабилитации

Педагогический подход к реабилитации Дошкольное развитие Значительную роль в жизни детей с синдромом Дауна в период формирования личности играет положительный опыт воспитания в детском саду. Его влияние можно приравнять к влиянию программ ранней педагогической помощи на развитие этих детей. Большое значение для родителей детей с синдромом Дауна, имеет детский сад, который, с одной стороны, является…
Read more

Psixoloji Pozuntular zamanı kimə Müraciət edilməli?

Psixoloji problemlər zamanı kimə müraciət etmək lazımdır? Psixoloji normal olduğumuzu necə anlaya bilərik? Psixoloji narahatlıq müxtəlif səbəblərlə insanın düşüncəsində, ruh halında ya da davranışlarında problem olması halıdır. Bəs psixoloji narahatlıq nece müəyyən edilir? Psixoloqlar və psixiatristlər testler yerinə əlamətlərə, simptomlara və ortaya cıxan funksional pozuntulara baxaraq diaqnozqoyurlar. Funksional pozuntular, duş almaq ya da işə getmək kimi təkrarlanan işləri ya da gündəlik vəzifələri yerinə yetirə bilməməkdir. Əlamətlər, hər obyektiv müşahidəçinin fərqinə vara biləcəyi işarələrdir,…
Read more

AİLƏ PSİXOLOGİYASI

Xoshbext aile olmaq ucun! Təcrübələr nəticəsi, alim və psixoloqların ailə xoşbəxtliyi üçün təsbit etdikləri bəzi prinsipləri birlikdə xatırlayaq: 1) Qısa ayrılıqlar, ailədəki bağları gücləndirə bilər. Uzun ayrılıqlar isə ailənin dağılmasına səbəb ola bilər. Uzun ayrılıqlardan uzaq durmaq lazımdır. 2) Xoşbəxt bir ailə birliyi üçün tərəflər bir-birinin psixologiyasını, quruluş və xarakterlərini yaxşı tanımalıdır. Ancaq bu şəkildə…
Read more

Nitq və dil qüsuru

Nitq və dil qüsurları ünsiyyət zamanı və şifahi nitq funksionallığı kimi sahələrdə aşkarlanan problemlərlə bağlıdır .Bu qüsurlar sadə səs dəyişmələrindən başlamış nitq funksionallığı üçün zəruri olan dil anlamaq və dildən istifadə etmək,yaxud ağız əzələsindən istifadə etmək qabiliyyətinin yoxluğuna qədər hüdudlanır.Nitq və dil qüsurlarını törədən bəzi səbəblər sırasında eşitmə qabiliyyətinin pozulması,nevroloji pozuntular,beyin zədələnməsi,əqli gerilik,narkotiklərdən istifadə,dodaq çatı,yaxud qurd ağızlılıq kimi fiziki əlilliklər və peşə xəstəliklərinə aid halları göstərmək olar. Nitq qüsurları danışıq səslərinin çıxarılmasındakı çətinliklər,yaxud da səsçıxarma keyfiyyətinin doğurduğu problemlərləbağlıdır.Nitq qüsurları – səslərin formalaşması ilə bağlı tələffüzdə yarananproblemlər deməkdir.Bunlar səs yüksəkliyi,səs həcmi…
Read more

AİLƏ PSİXOLOGİYASI

Daxili funksiyalar bununla əlaqəlidir ki, ailə, sosial qrup olaraq, təşkilat şəklində fəaliyyət göstərir və bir sıra vəzifələri icra edir: təsərüffat-məişət, tərbiyəvi, istehlak və idarəetmə. Cəmiyyətdə ailə münasibətlərinin tarixi formaları müxtəlif olmuşdur. Bu formaların təbii və sosial tərəflərinin ifadə tərzi də bir-birindən fərqlənmişdir. İnsan birliyinin ilkin formalarından biri olan ailə özündə bilavasitə fərdi və kollektiv başlanğıcları birləşdirir, bununlada sosialidealların və davranışın meyarının mənbəyi kimi çıxış edir. Ailə…
Read more

AİLƏ PSİXOLOGİYASI

Daxili funksiyalar bununla əlaqəlidir ki, ailə, sosial qrup olaraq, təşkilat şəklində fəaliyyət göstərir və bir sıra vəzifələri icra edir: təsərüffat-məişət, tərbiyəvi, istehlak və idarəetmə. Cəmiyyətdə ailə münasibətlərinin tarixi formaları müxtəlif olmuşdur. Bu formaların təbii və sosial tərəflərinin ifadə tərzi də bir-birindən fərqlənmişdir. İnsan birliyinin ilkin formalarından biri olan ailə özündə bilavasitə fərdi və kollektiv başlanğıcları…
Read more